1. <table id="n5dm4"></table>

   <nav id="n5dm4"><listing id="n5dm4"></listing></nav>

     <nav id="n5dm4"><listing id="n5dm4"></listing></nav>
     <form id="n5dm4"><th id="n5dm4"></th></form>
    1. <tr id="n5dm4"><output id="n5dm4"></output></tr>
    2. <sub id="n5dm4"></sub>

     <em id="n5dm4"><span id="n5dm4"></span></em>

     Hero Image

     Ho?geldiniz

     Bristol-Myers Squibb Türkiye

     Bristol-Myers Squibb Türkiye

     Ciddi hastal?klarla mücadele eden hastalara yard?m etmeye kendini adam??, profesyonel olarak e?itim ve geli?im f?rsatlar? sunan, zeki ve yetenekli ki?ilerle ?al??an BioPharma lideri bir ?irketiz. Bristol-Myers Squibb Türkiye’de 20 y?l? a?k?n süredir hizmet etmektedir. Bizi farkl? k?lan, hastalar?n ciddi hastal?klar ile mücadelesine yard?mc? olan yenilik?i ila?lar? ke?fetmek, geli?tirmek ve?sunmakt?r. Kültürümüz, dünyan?n d?rt bir yan?nda farkl? bak?? a??lar?na sahip olan meslekta?lar?m?z?n tutkusunu, deste?ini ve ekip ?al??mas?n? temel alarak geli?mektedir. Hastalar?m?z?n t?bbi ihtiya?lar?n? kar??lama taahhüdümüz, yenilik?i ve gurur verici ba?ar?lar kazanmam?z y?nünde bizleri te?vik etmektedir.

     ?

     亚欧乱亚欧乱色视频