1. <table id="n5dm4"></table>

   <nav id="n5dm4"><listing id="n5dm4"></listing></nav>

     <nav id="n5dm4"><listing id="n5dm4"></listing></nav>
     <form id="n5dm4"><th id="n5dm4"></th></form>
    1. <tr id="n5dm4"><output id="n5dm4"></output></tr>
    2. <sub id="n5dm4"></sub>

     <em id="n5dm4"><span id="n5dm4"></span></em>

     Hero Image

     Witamy

     Bristol-Myers Squibb Polska

     O Bristol-Myers Squibb Polska

     Bristol-Myers Squibb jest firm? biofarmaceutyczn?, której celem jest dostarczanie pacjentom leków o najwy?szej jako?ci, pozwalaj?cych walczy? z najci??szymi chorobami. Nasze specjalistyczne leki pomagaj? pacjentom w walce z licznymi nowotworami, AIDS czy wirusowym zapaleniem w?troby.

     Bristol – Myers Squibb, jako pierwsza firma farmaceutyczna na ?wiecie wprowadzi?a nowoczesn? immunoterapi? w leczeniu najpowa?niejszych i najtrudniejszych nowotworów. ?Nasze leki onkologiczne, ze wzgl?du na ich prze?omowy i innowacyjny charakter by?y nagradzane presti?owymi nagrodami farmaceutycznymi.

     Bristol-Myers Squibb dzia?a na ?wiecie ju? ponad 125 lat a jednym z naszych kluczowych czynników sukcesu jest szeroko zakrojony program badań i rozwoju, uznawany za jeden z?najbardziej efektywnych w bran?y. Pozwala nam to regularnie udost?pnia? pacjentom nowe leki.

     Na polskim rynku Bristol-Myers Squibb dzia?a od ponad 20 lat. Prowadzimy dzia?alno?? badawcz? i sprzeda?ow?. W Polsce znajduje si? tak?e centrala badań klinicznych dla regionu Europy ?rodkowo-wschodniej. Poza dzia?alno?ci? komercyjn? firma podejmuje równie? wiele dzia?ań i inicjatyw edukacyjnych we wspó?pracy ze stowarzyszeniami dzia?aj?cymi na rzecz pacjentów onkologicznych.


     Global Business

     Dyrektor Generalny (CEO):
     Centrala:
     Nowy Jork, USA
     Bran?a:
     Biofarmaceutyki
     Strona www:
     Skrót NYSE:
     BMY
     Inwestycje w R&D:
     4,94 mld USD ??cznie z nak?adami na odkrycie i opracowanie nowych leków
     G?ówne lokalizacje:

     Polska?

     Dyrektor Generalny:
     Antoni ?arski
     Siedziba:
     Armii Ludowej 26
     00-609 Warszawa
     亚欧乱亚欧乱色视频